Lokaler

LokalerÖvervåningen har 300 kvm förrådsyta för den utrymmeskrävande hyresgästen. Här har den tidigare ägaren Folksam förvarat viktiga handlingar då fastigheten användes som evakuering-kontor och utbyggnaden skedde till totalt ca 2000 kvm boyta som då bestod i en enda byggnad vid Dalälvens strand med nuvarande utsikt mot nationalparken som invigdes 1997 av Sveriges konung.

Nedan en bild på stranden belägen direkt nedanför flygelbyggnaden som ni som hyresgäst kan nyttja till bad, grillning, båtplats och fiske.  Här har under flottningstiden då Dalälven var en viktig transportled för timmer, ång-båten Östa varit stationerad och muddringen för ångbåtsbryggan som idag är borttagen, gett rum för den fina sandbotten och den glänsande sanden som är naturlig på Östa.stranden.jpg