Strandtomt med byggrätt!

STRANDTOMT MED BYGGRÄTT   på Östa byväg 45  i Heby kommun, våra fastigheter gränsar till en Nationalpark. Östa ligger cirka 14 mil från Stockholm, rakt mellan Gävle/Västerås. Besök även våra företag Upplands turf AB och ”Buckarby skog” på facebook.  Vid intresse att köpa och bygga fritidshus på vår mark, kontakta oss.

 

Lämna ett svar